Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2018

Reposted fromshakeme shakeme viahereyes hereyes
7728 2e29 420
Reposted from4777727772 4777727772 viahereyes hereyes
2007 0247 420
Reposted fromnebthat nebthat viasummerwine summerwine
IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, fot. F. Springer
Reposted fromciarka ciarka viairmelin irmelin
8995 2b3c 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagreywolf greywolf
5667 d980 420
Reposted fromursa-major ursa-major viaemblemat emblemat
5448 c0fb 420
Reposted fromhajskul hajskul viaflesz flesz
Zraniłeś mnie wystarczająco dużo razy, abym zrozumiała by tym razem Ci odmówić.
Reposted fromraspberryyy raspberryyy viaflesz flesz
7990 088b 420
Reposted frommimi07 mimi07 viafelicka felicka
Ile toksycznych związków musisz przeżyć, żebyś nauczył się kochać siebie?
— "Dr House"
Reposted fromzabka zabka viadirtyliar dirtyliar
Życie jest za krótkie, by jeść czekoladopodobne wyroby, odchudzać się zawsze z sukcesem i nie grzeszyć myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem.
Za krótkie na to, by było tylko ,,było” zamiast ,,będzie”.
Życie jest za krótkie, by odkładać na potem.
By zastanawiać się 10 lat nad zrobieniem pierwszego kroku. Jest za krótkie na ,,a może by…” lub ,,jeszcze nie teraz”.
Za krótkie na czekanie.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadirtyliar dirtyliar
8315 6450 420
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
0237 78a7 420
Reposted fromshakeme shakeme viafelicka felicka
7855 06b9 420
Reposted fromSzczurek Szczurek viafelicka felicka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl